Pracujemy: w dni powszednie 8.30-18.30

Adwokat Wojciech Włosiński

W trakcie długiego okresu działalności zawodowej (od 1995 roku) reprezentowałem klientów w kilku tysiącach spraw sądowych i innego rodzaju postępowań - niemalże w całej Polsce. Dodatkowo wspierałem w tym czasie jeszcze większe grono osób poprzez przygotowywanie pism procesowych oraz udzielanie porad prawnych.

Fakty te pozwalają mi twierdzić, iż zdobyłem bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, szeroką wiedzę prawniczą oraz umiejętność elastycznego kształtowania relacji z instytucjami wymiaru sprawiedliwości i swoimi mandantami. W tym miejscu nadmienić muszę, iż w dalszym ciągu (corocznie) biorę udział w szkoleniach zawodowych i konferencjach prawniczych.

Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że w ogromnej większości usługi swoje świadczyłem z dużym powodzeniem, niezależnie od skali trudności przyjętych spraw, tj. zgodnie z przedstawioną wcześniej opinią i ustalonymi wcześniej celami.

Niezależnie od powyższych czynności, w sposób stały lub okazjonalny współpracowałem również z podmiotami gospodarczymi i instytucjonalnymi.

Lokalizacja kancelarii.

Zatem w przypadku, gdybyście Państwo musieli zmierzyć się z problemami prawnymi i skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika - trafiliście pod właściwy adres.

 

27

lat doświadczenia

ponad

3000

spraw

ponad

10000

klientów