Historia kancelarii

Kancelaria Wojciecha Włosińskiego
Prowadzę niniejszą Kancelarię Adwokacką od przeszło dwudziestu lat.

Moją dewizą jest przede wszystkim szczerość i lojalność wobec klienta.

Takie podejście do zawodu pozwala mi sukcesywnie budować markę Kancelarii oraz powiększać grono jej klientów.

W trakcie tego okresu działalności zawodowej miałem możliwość i szczęście wspierać klientów w tysiącach spraw i postępowań, w tym przede wszystkim przed sądami wszystkich instancji (włączając w to Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny) oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym.

To wszystko pozwala mi twierdzić, iż posiadam bogate doświadczenie zawodowe, szeroką wiedzę prawniczą oraz umiejętność elastycznego kształtowania relacji z moimi mocodawcami.

W ogromnej większości wyżej wymienionych przypadków świadczyłem swoje usługi z dużym powodzeniem, niezależnie od skali trudności przyjętych spraw, tj. zgodnie z przedstawioną wcześniej opinią o szansach i możliwościach osiągnięcia określonego rezultatu.

Oprócz zasadniczej działalności, tj. występowania przed sądami w sprawach rodzinnych, spadkowych, cywilnych i karnych - udzielałem w tym czasie również licznych porad, tworzyłem pisma procesowe i przedprocesowe, umowy i opinie prawne.

Niezależnie od powyższych czynności, przez cały czas w sposób stały lub okazjonalny współpracowałem również z podmiotami gospodarczymi i klientami instytucjonalnymi.

Zatem w przypadku, gdybyście Państwo musieli zmierzyć się z najtrudniejszymi nawet problemami prawnymi oraz skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika – wyrażam pełną gotowość rzetelnego zajęcia się przedstawionymi tematami oraz wsparcia Was w ich konstruktywnym rozwiązaniu przy zachowaniu całkowitej dyskrecji.