Kim jest adwokat?

Nie każdy prawnik (w domyśle - absolwent wydziału prawa szkoły wyższej) jest adwokatem. Aby zostać adwokatem - absolwenta prawa czekała niegdyś długa droga, którą aktualnie (z powodów czysto politycznych) próbuje się na siłę skracać, co odbywa się ze szkodą dla obywateli ( tj., dla jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa klientów).

Uzyskanie tytułu magistra prawa nie wystarcza do odpowiedzialnego wdrażania wiedzy prawniczej w życie, tj. bez narażania potencjalnego klienta na poważne tego konsekwencje(wiem to z własnych wieloletnich obserwacji). Nauka zawodu to nie tylko zdobywanie wiedzy prawniczej, ale również proces nabywania umiejętności skutecznego przekonywania sądów i innych organów do swoich racji. Zdobywaniu doświadczenia zawodowego przez adwokata towarzyszyć musi bezwzględne przestrzeganie surowych norm etycznych (w tym przede wszystkim podstawowego obowiązku – zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej).

Atutem adwokatów, zwłaszcza tych, którzy zdobywali uprawnienia zawodowe wiele lat wcześniej (do których i ja należę), była długa i żmudna edukacja, której towarzyszyło zdobywanie gruntownego doświadczenia i wiedzy prawniczej, pod okiem osób wykonujących w praktyce różne zawody prawnicze (sędziów, prokuratorów oraz przede wszystkim starszych i doświadczonych kolegów adwokatów). 

Ukoronowaniem tej drogi było zdanie trudnego i wszechstronnego egzaminu adwokackiego (obejmującego prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo spadkowe i prawo administracyjne). W moim przypadku objęło to również wcześniejsze sprostanie egzaminowi sędziowskiemu, który zwieńczył moją dwuletnią aplikację sędziowską.

Przychodząc Państwo do osoby będącej adwokatem - macie gwarancje, iż z dużym prawdopodobieństwem trafiacie do fachowca, dla którego nie będziecie królikami doświadczalnymi. Jeśli osoba taka dodatkowo przez wiele lat wykonuje zawód oraz posiada odpowiednie doświadczenie życiowe, to będzie ona najwłaściwszym partnerem i doradcą dla Państwa.

Reasumując można powiedzieć, że Adwokat to nie tylko prawnik, ale osoba gwarantująca w tej sferze życia odpowiednie doświadczenie oraz potwierdzoną obiektywnie jakość usług i rzetelność zawodową (najwyższe możliwe standardy). 

Mogę (po wielu latach praktykowania) z całą odpowiedzialnością oświadczyć, że prowadzenie nawet najbardziej wymagających spraw rodzinnych, cywilnych i karnych - to dla mnie standard, czyli chleb powszedni. To samo dotyczy pomocy prawnej w sprawach gospodarczych świadczonej na rzecz osób i podmiotów prowadzących taką działalność. 


serdecznie zapraszam
Wojciech Włosiński