Rozwody

Sprawy tego rodzaju stanowią najliczniejszą grupę, jaką Kancelaria prowadzi. Bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala mi na zaproponowanie Państwu optymalnego rozwiązania zarówno z punktu widzenia interesu klienta jak i dzieci, a ponadto na sprawne i efektywne działanie.

Taka reprezentacja pozwoli zaoszczędzić Państwu niepotrzebnych emocji i czasu oraz uzyskać zabezpieczenie najważniejszych roszczeń i potrzeb.

Dokładne wyjaśnienie i przedstawienie pojęcia winy oraz poszczególnych sfer regulowanych przez Sąd, pozwoli podjąć Państwu optymalne decyzje i rozwiązania wszystkich kwestii. Dotyczy to również zasad funkcjonowania rodziców po zakończeniu sprawy rozwodowej.

Cała współpraca z Kancelarią odbywa się oczywiście przy zachowaniu pełnej dyskrecji oraz zrozumieniu szczególnych okoliczności i emocji, jakie są związane z prowadzeniem tego rodzaju postępowań.

Wieloletnia praktyka pozwala mi również na skuteczne prowadzenie negocjacji w zakresie ustalenia warunków rozwiązania małżeństwa, tak aby po uzyskaniu końcowego rozstrzygnięcia zminimalizować niekorzystne emocje i "powikłania" rozwodu.