Zakres Usług

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • prowadzenia spraw przed wszystkimi sądami i instytucjami,
 • udzielania porad prawnych,
 • pisania pism procesowych,
 • tworzenia umów i opinii,
 • obsługi prawnej firm.


Ceny usług ustalane są indywidualnie, w zależności od skali trudności przedstawianych spraw oraz przewidywanego lub rzeczywiście poświęconego nakładu pracy. W każdym jednak przypadku zasady współpracy będą jasno określone. Jednocześnie zapewniam, że w trakcie współpracy nie będą pojawiać się żadne nieprzewidziane (dodatkowe) koszty. Przy ustalaniu powyższych zasad uwzględniam również (złożoną niekiedy) sytuację potencjalnych klientów.

Kancelaria specjalizuje się w następujących sprawach:

 • rodzinnych (rozwody, separacje, alimenty, podziały majątku dorobkowego itp.)
 • spadkowych (stwierdzenia nabycia spadków, podziały spadków, zachowki  itp.)
 • cywilnych (ochrona dóbr osobistych i praw autorskich, odszkodowania, błędy medyczne, wypadki komunikacyjne itp.)
 • dotyczących nieruchomości (znoszenie współwłasności, służebności, zasiedzenia)
 • karnych (obrona lub reprezentacja pokrzywdzonych)
 • administracyjnych (prawo budowlane)
Usługi swoje świadczę zazwyczaj na terenie województwa pomorskiego, jednakże w wyjątkowych sytuacjach przyjmuję również sprawy, które są rozpoznawane w innych częściach kraju.